Bài Tố Cáo Lừa Đảo [Tuấn Kiệt]
CẢNH BÁO LỪA ĐẢO
Họ và tên:
Tuấn Kiệt
Số điện thoại:
0788576669
Số tài khoản
9369185814
Ngân hàng
vietcombank
Số tiền chiếm đoạt
100.000 VND
Ảnh chụp bằng chứng
Mô tả hình thức
Lừa đảo 150k
NGƯỜI TỐ CÁO
Họ và tên:
Lâm *****
Liên hệ:
09799*****
Danh sách scammer
20-11-2023 vietcombank: 9369185814 120


TeLeGram